Landbruk Nord

Anne-Kariin

Klauvskjæring på småfe

Landbruk Nord er i gang med å etablere klauvskjæring på småfe. I denne forbindelse ønsker vi tilbakemelding om du har behov for denne tjenesten.

LES MER »

Gjødslingsplan 2019

Så er et nytt år kommet, og dermed skal vi i gang med gjødselplanlegginga for vekstsesongen 2019. Det gjør vi for å komme i mål med dette arbeidet før vekstsesongen begynner.

LES MER »

Gjødselplan for 2019

Vi er i gang med gjødslingsplanleggingen for 2019. Du kan allerede nå ta kontakt med en av våre rådgivere for å få satt opp planen din!

LES MER »

Klauvskjærerkurs i Rindal

I forrige uke var klauvskjæreren til Landbruk Nord på kurs i Rindal. Kurset gikk over tre dager og inneholdt teori om klauv og klauvhelse, samt beskjæring av daubein og levende kyr. 

LES MER »