Landbruk Nord

Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler

Landbruk Nord holder Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler. For de som har autorisasjonsbeviset fra før holder vi repetisjonskurs tirsdag 3 mai.
Det blir nybegynnerkurs 7. og 8. juni.

Kurssted for begge kursene blir Landbruk Nord sine Lokaler på Storsteinnes.

Oppdateringskurs 3 mai

Oppdateringskurset som går over en dag koster kr 1900. Det inkluderer 150 kr til autorisasjonsbeviset, lærebøker til kr 538 og mat på kurset. Faktura blir tilsendt.
Kurset har oppstart kl 09.00 og dagen avsluttes med eksamen 

For påmelding ber vi deg om å ta kontakt med oss på tlf 464 72 805 eller på mail til hilde.nostvik@landbruknord.no

Nybegynnerkurs 7. og 8. Juni

Nybegynnerkurset som går over to dager koster kr 2900. Det inkluderer 150 kr til autorisasjonsbeviset, lærebøker til kr 538 og mat på kurset. Faktura blir tilsendt.
Kurset har oppstart kl 09.00 begge dager. Dag to avsluttes med eksamen 

For påmelding ber vi deg om å ta kontakt med oss på tlf 464 72 805 eller på mail til hilde.nostvik@landbruknord.no