Landbruk Nord

Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler

Landbruk Nord holder Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler. For de som har autorisasjonsbeviset fra før holder vi repetisjonskurs torsdag 25 februar.
Det blir nybegynnerkurs 28 og 29 april.

Kurssted for begge kursene blir Landbruk Nord sine Lokaler på storsteinnes.

Oppdateringskurs 25 februar

Oppdateringskurset som går over en dag koster kr 1650. Det inkluderer 50 kr til autorisasjonsbeviset, lærebøker til kr 438 og mat på kurset. Faktura blir tilsendt
Kurset har oppstart kl 09.00 og dagen avsluttes med eksamen  

For påmelding ber vi deg om å ta kontakt med oss på tlf 464 72 805 eller på mail til hilde.nostvik@landbruknord.no

 

Nybegynnerkurs 28 og 29 april

Nybegynnerkurset som går over to dager koster kr 2650. Det inkluderer 50 kr til autorisasjonsbeviset, lærebøker til kr 438 og mat på kurset. Faktura blir tilsendt
Kurset har oppstart kl 09.00 begge dager. Dag to avsluttes med eksamen  

For påmelding ber vi deg om å ta kontakt med oss på tlf 464 72 805 eller på mail til hilde.nostvik@landbruknord.no