Landbruk Nord

Avlinger og fôranalyser hos geitbønder

Landbruk Nord foretok i sommer avlingsregistreringer og fôranalyser hos 9 geitbønder i Troms. Resultatene viser store variasjoner, men gjennomsnittet er ganske bra!

 

Resultater:

Tabellen viser høstedato, tørrstoffprosent, avling i kg tørrstoff pr dekar, FEm-konsentrasjon, PBV og NDF (fiber) hos 9 ulike geitbønder. Før man

 Høstested Høste-dato Tørrst.% Kg ts/daa      Fem/kg ts PBVg/kg ts NDFg/kg ts
1. Straumfjord 12.07 14,8 597 0,90   50 518
2. Rotsund 13.07 22,4 623 0,84 -10 564
3. Rotsund 13.07 19,3 415 0,84    2 577
4. Birtavarre 14.07 20,8 695 0,81  -2 563
5. Birtavarre 14.07 17,5 606 0,86   7 486
6. Storsteinnes 18.07 21,0 643 0,92 60 472
7. Fjellbygda 19.07 24,8 942 0,81   7 528
8. Fjellbygda 19.07 20,9 794 0,90 34 485
9. Fjellbygda 19.07 17,1 795 0,90 37 481
Gjennomsnitt 15.07 20,96 679 0,86 20 519
Optimale verdier til geit    30    0,90  25  500

 Vi ser at både avlinger og fôrverdier varierer, men dette gjelder altså kun for det graset/enga som ble høstet den dagen på det aktuelle bruket. Det betyr at resultatet kunne vært et annet om vi hadde foretatt registreringene på et annet skifte og/eller på et annet tidspunkt.

Gjennomsnittet av alle prøvene viser at tørrstoffprosenten, Fem-konsentrasjonen og PBV-verdien er litt lavere enn de optimale verdiene (nederste linje), og at fiberinnholdet (NDF) ligger litt i overkant av det optimale. Vi tror likevel at dette kan være en pekepinn på hva som er de faktiske forhold. Noen av de laveste tørrstoffprosentene kan nok forklares med at det er høstet på dager da det var vått i graset, og/eller på et tidlig utviklingstrinn, for vi ser at Fem-konsentrasjonen på disse er ganske høy.

Alle de 9 som har latt oss foreta registreringer hos dem, skal få grasanalysen tilsendt i løpet av uke 47 (neste uke) med egen kommentar.