Landbruk Nord

Avlingsregistreringer på eng gjødslet med pellets av fiskegrakse

Prosjektet «Fiskegrakse som gjødsel, avlingsregistreringer 2016» er avsluttet.

Rapporten fra registreringene kan du lese her:

Fiskegrakse som gjødsel, Avlingsregistreringer 2016