Landbruk Nord

Avlingsskader?

Har du overvintringsskader i år? Da er det mulig å søke erstatning, og Fylkesmannen har kommet med informasjon i forbindelse med dette.
Ta kontakt med landbruksforvaltninga i din kommune dersom du mener  du har krav på erstatning.

 Generell info fra Fylkesmannen om erstatning for vinterskade:

  •  Søknad om erstatning må fremmes innen 15. juli det året skaden har oppstått
  •     Kommunen kal kunne kontrollere vinterskaden før utbedring.
  •     Kommunen skal kontrollere samtlige skader før enga utbedres.
  •     Utbedring skal være utført så tidlig at arealet kan gi avling i skadeåret.
  •   Frist for utbedring er 15. juni. Fylkesmannen kan bestemme at utbedringsfristen endres for et definert område i deler av landet der veksten kommer seinere i gang.  

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen  i din kommune for mer informasjon. De kan også vurdere situasjonen hvis du er i tvil om du har krav på erstatning.