Landbruk Nord

Avløser på Takvatn

Landbruk Nord søker etter avløser i 50% stilling fra 1. januar 2018.
Arbeidssted er på Takvatn, i Balsfjord kommune. Arbeidet består av stell av fjøs, og annet gårdsarbeid. På gården driver de med melkeproduksjon på ku,i løsdriftsfjøs.

Se utlysning på NAV.no for mer informasjon:

https://tjenester.nav.no/