Landbruk Nord

Avløser på Vågaholmen

Landbruk Nord søker etter avløser/gårdsarbeider i 100% stilling fra ca. 1. mars 2018.
Arbeidssted er på tre gårdsbruk i Vågaholmen, Nordland.

Arbeidet består av stell av fjøs, diverse ute- og gårdsarbeid samt noe skogsarbeid.
Gårdene driver med melkeproduksjon på ku, både i båsfjøs og med melkerobot.

Se utlyst stilling på NAV.no for mer informasjon:

https://tjenester.nav.no/