Landbruk Nord

Avløser i Ballangen

Landbruk Nord søker etter avløser i inntil 100% stilling fra dags dato.
Arbeidssted er på et gårdsbruk i Ballangen, Nordland.

Se utlyst stilling på NAV for mer informasjon:

https://tjenester.nav.no/