Landbruk Nord

Avløser i Ibestad

Ku-bruk i Ibestad trenger avløser.

Ring Anne-Kariin på Landbruk Nord hvis du har lyst å jobbe som avløser. Tlf.nr: 46 62 87 15.