Landbruk Nord

AVLØSER I KVÆNANGEN.

Landbruk Nord disponerer avløser i Kvænangen kommune. Se vår side om «BEREDSKAPSAVLØSER» i venstre marg.  Alle gårdbrukere i Kvænangen kan nå ta kontakt med Landbruk Nord ved sykdom eller andre akutte hendelser når avløser ønskes.