Landbruk Nord

Avløser i Lyngen

Landbruk Nord trenger en avløser til ett ku-bruk i Lyngen – fra ca 30. juli 2015.

100% stilling i 1-3 måneder.

Vi ønsker en person som er vant til å stelle kyr – gjerne agronomutdannet – og som ikke er redd for å ta i ett tak. Traktorsertifikat er en fordel. Norsk språk må beherskes. Tilbud om boplass på gården.

For mer info ring Anne-Kariin på tlf.nr:  46 62 87 15