Landbruk Nord

Avløser i Nord-Lenangen

Landbruk Nord søker etter avløser i 100% stilling snarest mulig.
Arbeidssted er på to gårdsbruk i Lyngen, Troms.

Arbeidet består av stell av fjøs (et bruk med melkeprod. på ku og et bruk med sau) samt diverse ute- og gårdsarbeid.

For mer informasjon, se utlyst stilling på NAV:

https://tjenester.nav.no