Landbruk Nord

Avløser i Nordreisa

Landbruk Nord søker etter avløser i inntil 100% stilling fra ca. 25.8.17 og ut oktober.
Arbeidssted er på et gårdsbruk med geit i Nordreisa, Troms.

For mer informasjon om stillingen, se utlysningen på NAV:

https://tjenester.nav.no/