Landbruk Nord

Avløser i Nordreisa

Er det noen i Nordreisa (Storslett) som kan være avløser i geitfjøs?

Vi har ett midlertidig oppdrag i en geit-fjøs i Nordreisa.

Ta kontakt med Anne-Kariin (46 62 87 15) hvis du kan ta ett avløseroppdrag….