Landbruk Nord

Avløser i Tjeldsund

Landbruk Nord søker etter avløser i inntil 100% stilling fra ca. 15. september.
Arbeidssted er på ett til to gårdsbruk i nærheten av Tjeldsund, Nordland.

Arbeidet består i hovedsak av stell av fjøs (melkeprod. på ku) og det kan bli noe ute- og gårdsarbeid. Boplass tilgjengelig på gården.

For mer informasjon, se utlyst stilling på NAV:

https://tjenester.nav.no/