Landbruk Nord

Avløser søkes i Målselv

Landbruk Nord trenger avløser i Målselv

Tre gårdsbruk med ku.

Søker avløser i inntill 60% stilling fra 1. september 2012.

Ta kontakt  med Anne-Kariin (46 62 87 15)  hvis du kan tenke deg denne jobben!

 For mer utfyllende utlysningstekst se www.nav.no