Landbruk Nord

AVLØSERE – En ressurs vi MÅ ta vare på.

I perioder er det mange henvendelser om «ledige» avløsere. Det være seg i forbindelese med sykdom, ferie, sommerhjelp og ikke minst, elgjakta. Men, hvor er disse «ledige» avløserne resten av året?

Ja, man kan jo spørre. Det kan virke som om mange brukere tror at Landbruk Nord sitter på en «base», oppfylt med «ledige» avløsere. Men slik er det altså ikke.

Først: Vi må si oss meget fornøyd med at vi klarte alle våre oppdrag ( 1 – 2 unntak) med å skaffe arbeidstakere i sommer. Det ser også ut til at innhøstingshjelpene er på plass. 
Og som de fleste vet, så er vi nå mer eller mindre avhengig av utenlandsk arbeidskraft.  Selv om noen ikke forstår språket, så har vi mottatt meget gode tilbakemeldinger fra så og si alle som har benyttet utenlandsk sommerhjelp eller avløsere. Jobbe kan de, og jobbe vil de!

Når det er sagt, skal jeg nevne at vi har hatt noen få henvendelser fra Norske søkere når det gjelder jobb som avløser, men disse er svært få og ikke alle har vært interesserte nok. Dette er svært beklagelig.

Når det gjelder oppdrag resten av året, er utfordringene langt større. I områder der det ikke er avløsere, f.eks. i en avløserring, er det ofte det ikke er mulig å oppdrive noen som kan «steppe» inn for bonden ved akutt behov for avløsing. Enten det er ved sykdom eller ferie/fritid.
Vi har altså ingen som er «ledige» i et område der avløseren ikke har noe å gjøre resten av året.

Vi oppfordrer derfor alle bøndene, på de stedene dette er mulig: Sett i gang med avløserringer. Da er det mye enklere for alle parter å få en stabil avløserordning i området. Da har man også en «backup» ved sykdom og andre akutte hendelser.
Mange bønder er selvsagt allerede med i ringer. Dette fungerer. Det vet vi.
Skal vi holde på en avløser, MÅ hun/han ha arbeid HELE året. Dette skjønner vi alle.

Håper vi kan få til noen konstruktive møter om temaet utover høsten og vinteren.
Landbruk Nord vil mer en gjerne være med å bidra til en positiv trend innenfor avløseryrket. Avløsere er ressurspersoner som vi IKKE må miste. Snart kan de siste togene også her gå, da vi være med. Tips og gode ideer mottas med takk.
Ha en god høst og husk: Sommerhjelpene må bestilles i god tid når det gjelder sommeren 2009!