Landbruk Nord

Avløsere søkes

Landbruk Nord søker avløsere til kortere og lengre oppdrag.

Arbeidssted er flere steder i Troms. Vi trenger deg som kan melke ku og/eller geit, stelle sau, samt deg som kan være med på vårarbeid, innhøstingsarbeid og annet generelt gårdsarbeid.

For mer informasjon – se utlyst stilling på NAV:

https://tjenester.nav.no/