Landbruk Nord

Avløserne i Landbruk Nord har fått eget verneombud

Verneombud Ane Sofie Gout Lundberg er i gang med vernerunder på gårdene. Ane har gjennomført et 40 timers verneombudskurs arrangert av Norske Landbrukstenester og SNS Nordenfjeldske.

Dette kurset er spesialtilpasset landbruket. Det er et omfattende program som tar for seg elementer  i arbeidsmiljøloven og forskrift om systematisk HMS

Landbruk Nord er underlagt krav i «Forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten». Vår målsetning er å arbeide for å unngå ulykker, miljø- og helseskader og å skape et godt og trygt arbeidsmiljø for våre tilsette, samtidig som vi unngår å forurense miljøet rundt oss. Vi setter oss som mål å være en god tjenesteyter for medlemmene ved å levere tjenester av høy kvalitet.

For å nå disse mål er det innført system som skal ivareta helse- miljø og sikkerhet etter gjeldende forskrifter. Håndboka for avløsere finner du på hjemmesida under fanen HMS.

Landbruk Nord skal sørge for at medlemmene får opplysning om sin plikt til å lære opp og informere våre tilsette som skal utføre arbeid ute på bruket, om sikkerhetsrutinene og arbeidsrutiner. Særlig viktig er dette når det skal utføres arbeid med «særlig farlige maskiner og utstyr», der det kreves dokumentert opplæring.