Landbruk Nord

Avløsersituasjonen går som normalt med gjeldende forhåndsregler!

Ta kontakt med kontoret for informasjon og bestilling av beredskapsavløser/avløser.Avløserne forholder seg til de enhver tids gjeldende forhåndsregler og har med seg antiback på gården for de som får tak i dette, om ikke antibac, brukes engangshansker.

Se denne linken: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/det_skal_ikke_vaere_kontakt_mellom_veterinaer__avloser_og_koronasmittet_bonde.38026?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_medium=Epost&utm_source=Mattilsynet&utm_term=Det_skal_ikke_vaere_kontakt_mellom_veterinaer__avloeser_og_koronasmittet_bonde&utm_content=Produksjonsdyr%2C_Dyrehelse%2C_Dyrehelsepersonell%2C_Akvakultur%2C_Fiskehelse%2C_Fiskehelsepersonell