Landbruk Nord

Avløsertilskudd 2017-siste frist for innlevering av timelister: 1.desember.

Vi sender ut kontoutdrag til alle våre medlemmer i dag med opplysninger om hvor mye dere har brukt i ferie-fritidsavløsing. Vi har ikke oppdaterte lister over hva hver enkelt av dere har som grunnlag for avløsertilskudd ferie- og fritid. Beløpet som dere kan få refundert ble beregnet da dere registrerte antall dyr i søknaden om produksjonstilskudd i oktober.

Det du skal søke refundert må være utbetalt i 2017. Frist for innlevering av timelister som skal utbetales i 2017 er: 1.desember.

Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål.