Landbruk Nord

Avløsertreff 1. november 2013

OBS! OBS!
Til alle våre avløsere:
Vi har sendt ut e-poster og brev til flere av våre avløsere med invitasjon til avløsertreff 1.11.2013.

Hvis vi med en feil har utelatt noen av dere så ber vi dere om å ta kontakt
på telefon 77 72 25 40 og snakk med Hilde eller Anne-Kariin for å få mer info og/eller påmelding.