Landbruk Nord

Båsfjøs eller lausdrift for økologiske kyr?

Økologiske kyr skal gå i lausdrift. Dette skal fortsatt være regelen fremover, med unntak av små besetninger som skal kunne drives videre i båsfjøs i alle fall frem til 2024.

Frem til i dag har bruk med eldre båsfjøs fått unntak for «lausdriftsregelen» til og med 2010, når de skulle legge om til økologisk drift. Etter dette skal økologiske kyr slippe å stå oppbundet. Landbruks- og Matdepartementet kan nå melde om at de vil gi alle små besetninger unntak for denne regelen – og grensa skal gå på 35 kyr.

EU har ikke sagt siste ordet i denne saken, for en ny EU forordning om økologisk landbruk skal være klar i 2009.

Men det er ingen tvil om at krav om ombygging/nybygg har vært en flaskehals for økt produksjon av økologisk melk. Når vi vet at gjennomsnittsstørrelsen på norske økologiske melkekubesetninger er på 19 dyr, vil et unntak fra regelen om lausdrift gjelde mange.

Les mer om den nye EU forordningen her.

LMD sin informasjon om saken finner du her.