Landbruk Nord

Beite til melkekyr i løsdrift

Beitekravet for melkekyr skapte mye debatt da det ble innført. NIBIO på Tjøtta  har gjennom en spørreundersøkelse blant bønder, faglag og rådgivere i Nord-Norge avdekket hva som er viktig for å lykkes med beiting tilknyttet løsdriftsfjøs. Rapporten som nylig ble publisert peker også på spesifikke faktorer som tilgang på beiter, beiting og automatisk melking, dyrehelse, klima m.m.

Stor takk til NIBIO.  Dette er et viktig stykke forskningsarbeid som styrker grunnlaget for å ta begrunnede valg.

Hele rapporten kan du lese her  NIBIO RAPPORT beite til melkeku i losdrift-2016

Arbeidet er også omtalt på forskning.no  http://forskning.no/husdyr-landbruk/2016/05/melkekyr-ma-ut-pa-beite-men-hvordan

Landbruk Nord legger stor vekt på at lokalisering av nybygg og tilgang til beiter skal inngå i den samlede planen for utvikling av gårdsbruk. Tilrettelegging for beiting er at godt eksempel på at bygningsplanen ikke kan utvikles uavhengig av arealdisponeringen i og rundt tunet.

Kontakt oss om du ønsker bistand til å tilrettelegge din gård for beitebruk  http://www.landbruknord.no/om-bygningsradgivning-2/