Landbruk Nord

Beitevandring i Straumfjord, Nordreisa

Torsdag 13. september blir det beitevandring i Straumfjord i Nordreisa.
Er du interessert i beite og utnyttelse av utmarka, ta deg tid!

BEITEVANDRING

Torsdag, 13. september kl. 12.00 – ca14.00 i Straumfjord, Nordreisa.

Vi får besøk av Finn-Arne Haugen fra Norsk Institutt for skog og landskap, som skal foreta en vegetasjonskartlegging i beite som er inngjerdet fra før, og i et utmarksområde som skal gjerdes inn til beite. Finn-Arne Haugen har lang erfaring fra vegetasjonskartlegging, så her blir det anledning til å komme med spørsmål.

Oppmøte på gården hos Gunhild Skogstad og Kristian Berg. Hvis du lurer på veien, ring Ellen Reiersen, tlf 454 86630.

Dagen er åpen for alle som er interessert!

Enkel servering!

Vel møtt!