Landbruk Nord

Beitevandringer i Manndalen, Nordreisa og Fjellbygda

Landbruk Nord arrangerer beitevandringer i Fjellbygda tirsdag 25.august kl 11.00, på Stera øverst i Manndalen trisdag 25.august kl 11.00 og i Straumfjorden fredag 28. augsut kl 11.00.

Innvitasjon til Manndalen og Straumfjord

Innvitasjon til Fjellbygda