Landbruk Nord

Beitevandringer i Manndalen og Straumfjorden.

Landbruk Nord arrangerte beitevandringer i Manndalen og Straumfjorden i forrige uke. Interesserte sau- og geitbønder møtte opp for å lære mer om beitekvalitet, beiteplanter og utveksle erfaringer.

Øverst i Manndalen er flere geitsetre i full drift og geitene beiter oppover i dalen om dagen. Her slippes også en god del sau på beite, og sammen utnytter sauen og geita beitearealene.


Setrene innerst i Manndalen. Foto: Ellen Reiersen

Tirsdag 25. august var Per Bjørklund fra Skog og Landskap på Bardufoss invitert til Manndalen for å snakke om blant annet beiteplanter. Vi begynte vandringa med kaffe hos Elbjørg og Halvdan Nilsen som har hatt geiter på setra i 27 år.
Etter en innledning tok vi turen ut i beitet. Per Bjørklund viste oss de vanligste beiteplantene, snakket litt om beitepress og hva slags planter dyra liker. Det var mye å se på og snakke om, blant annet beitevaner, og de frammøtte koste seg i det fine været.


Halvdan Nilsen (t.v.) og Per Bjørklund (t.h.) diskuterer beite og beiteplanter innenfor utmarksgjerdet. Foto: Ellen Reiersen

Neste vandring var lagt til fredag 28. august hos Magne Henriksen i Straumfjorden. Odd Arild Finnes fra Bioforsk, Holt, redegjorde for prosjekter som har med kvalitet på produkter å gjøre; Arktisk Lam og kvalitet på kvit geitost. Magne Henriksen fortalte om sine erfaringer med geit på beite, og vi snakket om frie fettsyrer og beitevaner både hos sau og geit. En vandring i beitet viste oss artsmangfoldet av planter geitene og sauene fra andre gårder i nærheten har å benytte seg av.  Også denne dagen viste været seg fra sin beste side!

Begge dagene ble avsluttet rundstykker og kaffe. Takk til Elbjørg og Halvdan Nilsen, Magne Henriksen og Ruth Uhlving som tok godt i mot oss, Per Bjørklund og Odd-Arild Finnes for interessante timer, og til alle frammøtte for gode innspill!

Vi retter også er stor takk til Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen som bidro med økonomisk støtte til gjennomføringen av fagdagen.