Landbruk Nord

Bemanningssituasjonen i Landbruk Nord

Lav bemanning på rådgiversida i Landbruk Nord for tida

Landbruk Nord er for tida noe underbemannet på grunn av permisjoner hos to av våre rådgivere i jord- og plantekultur. Dette går ut over tjenesteytelser til medlemmer i noen områder. Det vil spesielt merkes i kommuner som Salangen, Bardu, Gratangen og Dyrøy. Avdelingskontoret på Sjøvegan er for øyeblikket ikke bemannet etter at Ragnvald Tollefsen er gått ut i permisjon. I Salangen og Dyrøy er det noe jordprøvetaking som kanskje ikke blir tatt i høst, men vi kan love at disse brukene vil bli prioritert før oppstart av neste vekstsesong (våren 2012). Vi ber medlemmer ta kontakt med hovedkontoret på Storsteinnes hvis det er noe som er uklart.

Gjødselplanlegginga blir prioritert og alle medlemmer som henvender seg til oss for oppsett av plan, får dette arbeidet utført. Det kan tas direkte kontakt med John Grønås tlf 950 10 707 eller Natalia Nemytova 906 72 192 (kontoret på Storsteinnes).