Landbruk Nord

Beredskapsavløser ansatt fra 14.6.2011 i Nordreisa kommune

Christine Borch er fast ansatt i 60% stilling som beresdskapsavløser i Nordreisa kommune. Hun ønsker full stilling i Landbruk Nord og tar også annet avløsning om hun har ledige dager.
 
Send inn ønsker for avløsning ved å ta kontakt med hovedkontoret på telefon 77722540 eller 41470432.
Eller dere kan ringe Christine direkte på telefon: 40463053