Landbruk Nord

Beredskapsavløser i Balsfjord

Fra 15. 11.2011 er det ansatt beredskapsavløser som skal dekke området Balsfjord kommune.

Les mer