Landbruk Nord

Beredskapsavløser i Dyrøy kommune

Landbruk Nord har ledig 80% stilling som beredskapsavløser i Dyrøy kommune.

Kan du tenke deg å jobbe som beredskapsavløser i Dyrøy kommune?

Send søknad med CV til post@landbruknord.no

For nærmere informasjon – ta kontakt med Landbruk Nord, telefon 77 72 25 40.