Landbruk Nord

BEREDSKAPSAVLØSER 1. PRIORITERING DE 14. FØSTE DAGENE VED SYKDOM 

Har du behov for beredskapsavløser ved akutt sykdom og krise? ring oss på tlf: 902 35 071

Beredskapsordningen skal sikre deg som bonde avløsning ved sykdom, krisesituasjoner og andre akutte hendelser på gården de første 14 dagene. Beredskaps avløserne er ansatt hos Landbruk Nord og du må ta kontakt med kontoret på på krisetelefon 902 35 071 eller telefon 777 22 540.

I Troms og Finnmark  har Landbruk Nord ansvaret for følgende kommuner:

Troms: Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Salangen, Gratangen, Senja, Sørreisa, Lavangen, Ibestad, Målselv, Storfjord, Lyngen, Kvænangen, Nordreisa, og Skjervøy.

Finnmark: Tana, Vardø, Vadsø, Lebesby, Nesseby, Gamvik og Berlevåg.

Ansatte beredskapsavløsere og kommunevis dekning:

For tiden har vi 8 ansatte beredskapsavløsere som primært jobber i sykdoms- og krisetilfeller. Vi  organiserer avløsningen med utgangspunkt i å dekke alle kommunene vi har ansvaret for med beredskapsavløsere. Det vil derfor være flere av våre ansatte som jobber i flere kommuner.

Jon-Sverre Nilsen: Øst Finnmark

Einar Georg Woldstad:  Nord Troms (Nord)

Marie Nystad: Nord Troms (Sør)

Lise-Mari Hemmingsen: Midt Troms

Tor Hugo Angell: Midt Troms

Irina Wechsel: Midt Troms

Marina Fredheim: Midt Troms

Frida Pedersen: Sør Troms (i permisjon)

 

Vi prøver så langt det er mulig å dekke opp med avløsere i  alle kommunene vi har ansvaret for.

I TILLEGG HAR VI DELTIDSAVLØSERE SOM KAN TRE INN, DETTE MÅ UNDERSØKES I HVERT TILFELLE.