Landbruk Nord

Beredskapsavløsning for bønder i Karlsøy kommune

Fylkesmannen i Troms har bestemt at Landbruk Nord skal ha hovedansvaret for at bøndene i Karlsøy kommune har fungerende beredskapsavløsning som en midlertidig ordning fra 1.august og ut 2018.

Beredskapsavløser (landbruksvikar) skal avløse bøndene ved sykdom og i krisesituasjoner.

Landbruk Nord har ansvar for at det er beredskapsavløser tilgjengelig når det er behov for det.

For Karlsøy kommune er grunnlaget for ansettelse av beredskapsavløser ca. 0,13 årsverk. Beredskapsavløser blir ansatt hos Landbruk Nord. Som bonde må du kontakte Landbruk Nord ved behov for avløser.

Beredskapsavløser benyttes inntil de 14 første dagene i sykeperioden til bonden.

For mer utfyllende informasjon, ta kontakt med Landbruk Nord så hjelper vi deg.