Landbruk Nord

Beredskapsordning – sykeavløsere.

Landbruk Nord er nå igang med beredskapsordning når det gjelder sykeavløsning.Se i venstre marg (Beredskapsavløser) på forsiden. Disse sidene blir oppdatert fortløpende etter hvert som ordningen trer i kraft i de forskjellige kommunene i Troms.


Spørsmål om ordningen kan rettes til Landbruk Nord på tlf:
466 28 715 v/Geir A. Larssen eller 414 70 432 v/Unni Furumo.