Landbruk Nord

Besøk hos VG3 Landbruk på Senja VGS avd. Gibostad

Mandag 6. november var Anne-Kariin og Kristina fra Landbruk Nord på besøk hos elevene på VG3 Landbruk på Senja VGS.

Landbruk Nord har de siste årene vært innom VG3-klassen på Gibostad en gang i løpet av høsten. Formålet med besøket er å gi elevene et pekepinn på hvordan det er å jobbe som avløser, samt hva Landbruk Nord kan tilby dem som avløsere og fremtidige bønder.

Etter endt skoleår er de ferdig utdannede agronomer. Noen er i gang og jobber som avløsere allerede, og andre ønsker å begynne. Det er også noen av dem som skal overta/kjøpe gård etter hvert.

Hvis du vil være med å gi disse ungdommene praksis kan du ta kontakt med Anne-Kariin eller Kristina på tlf 77 72 25 40.