Landbruk Nord

Besøk på Senja VGS avd. Gibostad

Mandag 10. oktober var Anne-Kariin og Kristina fra Landbruk Nord på besøk hos elevene på VG3 Landbruk på Senja VGS.

Landbruk Nord har de siste årene vært innom VG3-klassen på Gibostad en gang i løpet av høsten.
Formålet med besøket er å gi elevene et pekepinn på hvordan avløser-yrket er, samt hva Landbruk Nord kan tilby dem som avløsere og fremtidige bønder.

Etter en presentasjon av Landbruk Nord, fikk vi høre mer om dem og fremtidsplanene deres. Etter endt skoleår er de ferdig utdannede agronomer. Noen er i gang og jobber som avløsere allerede, og andre ønsker å begynne. Det er også noen av dem som skal overta/kjøpe gård etter hvert.

Her er det mange flotte elever som er interessert i landbruksnæringa, og de vil veldig gjerne prøve seg som avløsere ute på gårdene i helger og ferier.
Hvis du vil være med å gi disse ungdommene praksis kan du ta kontakt med Kristina eller Anne-Kariin på tlf 77 72 25 40.

 

besok-gibostad7