Landbruk Nord

Bestill gjødslingsplan nå!

Tida er nå inne for å ordne med time for oppsett av gjødslingsplan. Kjøper du gjødsla tidlig på vinteren kan det være tusenlapper å spare i forhold gjødselprisene i juni

På grunn av noe begrenset bemanningssituasjon på rådgiversida, ønsker vi å få unna mest mulig gjødslingsplanlegging før våronna kommer. Selv om vi er kommet godt i gang med planlegginga for årets vekstsesong, gjenstår enda noen hundre planer før dette arbeidet er unnagjort.

For mange kan det være betydelige beløp å spare på å kjøpe gjødsla nå i forhold til juni. I tillegg er en sikret å få de varene en ønsker. Som mange har erfart kan  det være et begrenset varesortiment på lagrene om en venter for lenge med bestillingene. Så har dere en ledig stund, ta kontakt for oppsett av gjødslingsplan for vekstsesongen 2011.