Landbruk Nord

Bestill gjødslingsplan nå!

Det er en stund til at gjødsla skal spres, men planlegging av hva og hvor mye som skal brukes kan starte nå. Vi oppfordrer  om at dere tar kontakt med rådgiverne eller hovedkontoret på Storsteinnes (77 72 25 40) for bestilling av gjødslingsplan snarest mulig.

Prisen på mineralgjødsel økte som kjent kraftig i 2008. I desember gikk prisen ned 5%.  Det er meldt fra partene i kompensasjonsforhandlingene at det skal øves press for å få prisen på mineralgjødsla redusert ytterligere. Om det kommer noe ut av det vil tiden vise. Vi forholder oss  til dagens priser, og har brukt prisutvikling i kroner pr kg nitrogen for å framstille grafisk prisforskjellen mellom ulike mineralgjødseltyper. Termintillegget øker fra 5 kr pr 100 kg i januar til 36 kr pr 100 kg i april. Ved kjøp av 10 tonn fullgjødsel vil termintillegget øke fra 500 kr i januar til 3600 kr i april. Diagrammet viser at termintillegget for det fleste gjødseltypene  ”spiser opp” prisreduseringen som ble gjort i desember 2008. Selv om dere vil vente med å bestille gjødsel så nøl ikke med å bestille gjødslingsplan.