Landbruk Nord

Birøkterkurs

Nybegynnerkurs i birøkt
2-3 juni 2012

Nysgjerrig på bienes samfunn og naturens flytende gull honning?
Troms Birøkterlag inviterer deg nå til nybegynnerkurs i birøkt!
Kurset gjennomføres med 3 moduler à 2 dager, hvorav den første går 2-3 juni 2012.

Nybegynnerkurs i Birøkt

2-3 juni 2012 

Nysgjerrig på bienes samfunn og naturens flytende gull honning?Troms Birøkterlag inviterer deg nå til nybegynnerkurs i birøkt!Kurset gjennomføres med 3 moduler à 2 dager, hvorav den første går 2-3 juni 2012. 

Modul 1 omhandler;Ø  Å bli kjent med bisamfunnet og bienes biologiØ  Oppbygging av en bikube og materiellkjennskapØ  Vår- og sommerarbeid i bikubenØ  Sykdommer hos bifolket – hygiene og forebyggende sykdomsarbeidI løpet av denne modulen vil det være noe praksis og arbeid ute i bikuben.  

Modul 2. (2 dager, august -2012)Ø  Slynging og honningbehandlingØ  Forberedelser før vinteren 

Modul 3. (2 dager, vår -2013)Ø  Vårutvikling og vårarbeidØ  DronningskifteØ  Birøkt som næring Modul 1 avholdes på Bardufoss lørdag 2. juni kl 1000 til søndag 3. juni kl 1800.Kursavgift kr 2000,- for modul 1, kr 1000,- pr modul for modul 2 og 3.Det vil være mulighet for overnatting på Bardufoss for de som måtte ønske dette. 

Kursmateriell og bikuber:Som nybegynner bør du rett etter kurset starte med dine første bikuber.Det er mulig å starte med en kube, men driftsmessig er ikke dette gunstig, slik at 2 kuber anbefales. Du kan også delta på kurset uten å starte med kuber. Til hver kube trengs noe driftsmateriell og personlig utstyr. Dette vil starten koste deg:                  (priser inkl mva)

Materiell og personlig utstyr til 1.kube:         kr 3500,-

2 bifolk, inkl frakt (pr stk 2200)                    kr 4400,-

Materiell til kuber utover 1.kube (pr kube):   kr 2500,-

Total investering for 2 bifolk m/ matr ca   kr 10400,-

Vi jobber fortsatt med pristilbud fra Honningcentralen som leverer materiell.. 

PÅMELDINGSFRIST: 20 APRIL 2010

For påmelding eller spørsmål kontakt Knut Eide, Sundlia, 9360 BARDU, Mob: 95552237E-mail: knueide@online.no    

BIRØKT SOM HOBBY OG NÆRING 

Allerede i 1952 ble det gjort forsøk med birøkt i Troms. Denne driften varte i 20 år, og innsamlet data fra den tiden viste til dels god honningproduksjon. Etter dette har det bare vært sporadiske forsøk på birøkt i vårt område. Men fra 1995 fikk vi en driftsteknikk som gjør at det er fullt mulig å drive en bærende birøkt under våre klimatiske forhold. I Troms bedrives i dag birøkt over hele fylket, fra kyst til innland.  

Å studere bisamfunnets utvikling gjennom en sommer er både fascinerende og moro. Samfunnets (bifolkets) oppgave er tredelt og består først og fremst i å vokse, deretter dele seg (formering) og sist men ikke minst å samle nok honning til å klare seg gjennom vinteren.Et bisamfunn består av 3 typer bier – en dronning, noen hundre droner og opp til 50-60 000 arbeidsbier. Det er honningbienes samleegenskaper birøkteren utnytter til å høste naturens flytende gull – HONNING.Nord-norsk honning har en nydelig smak, er høyt verdsatt og gir en god pris. Pr i dag har honningen i Troms større verdi enn verdien av pollinering. Pollinering av grønnsaker og bærvekster som jordbær og bringebær har fortsatt et stort potensial i Troms, og på landsbasis regnes verdien av pollinering som større enn verdien av honning. Frukt- og bærdyrkere betaler gjerne for å ha dine kuber til polliering. Opp til 40 % volumøkning hos jordbær ved å ha bier nær jordbærlandet viser betydningen av god pollinering og bienes egenskaper.  

Birøkterens oppgave gjennom en sesong er i korte trekk å sørge for at dronningen med sine gode hjelpere har optimale forhold for vokst og nektarsamling. Dette oppnår vi ved å utvide plassen etter hvert som samfunnet vokser. Vi sørger for nok fôr og pollen, vi skifter ut gamle dronninger og vi holder det rent og hygienisk i bigården. Mot slutten av sesongen høster vi honningen og sørger for at samfunnet får gode forhold for å holde ut en lang og kald nordnorsk vinter. 

I Troms er birøkt i all hovedsak en hobby. Men flere har i dag utvidet sin hobby til å bli en lønnsom tilleggsnæring. Landbruksmyndighetene har igjen sett verdien av norsk birøkt, slik at i dag gis det et kubetilskudd for de som har birøkt som næring. 

Å starte med birøkt er forholdsvis enkelt. Det er ingen konsesjonskrav eller formelle sertifiseringskrav for å drive med birøkt. Du må investere i noe utstyr, samt at du må kjøpe dine første bifolk. Deretter bør du delta på kurs i regi av et birøkterlag.Birøkt kan bedrives i tettbebygde strøk og til og med byer, men landlige strøk med god tilgang til en variert flora er selvfølgelig en fordel. Eier du ikke land selv, er det sjelden vanskelig å få lov til å plassere kubene på andres eiendom.  

Interessert i mer informasjon eller kurs?

Ta kontakt med Knut Eide, Bardu – mob: 95552237e-mail: knueide@online.no