Landbruk Nord

Bjørn i Grønåsen?

At bjørn streifer rundt i skogene her i Troms er ikke noe nytt. Men at bamsen nå er observert i Grønåsen i Balsfjord er ikke dagligdags kost. 

Lokalavisene kunne for et par uker siden fortelle leserne at det var sett bjørn i Grønåsen. En fisker hadde observert en bjørn med to unger på ca 250 m avstand i siluett mot himmelen, og gårdbruker Lillemor Vrangen hadde sett et loddent brunt dyr på bare noen meters avstand. Dette bare noen hundre meter fra husene og i innmarksbeitene til ungdyrene på gården.

I går var John Helge Steinnes fra Statens Naturoppsyn på befaring i området. Sammen med bonde Arvid Vrangen og undertegnede blei det lett etter spor eller sportegn som kunne dokumentere om det virkelig var bjørn eller ikke. I myrområder blei det funnet en del spor som kunne skrive seg fra bjørn, men hår, møkk, klore/bitemerker på trær eller andre sportegn blei ikke funnet. Steinnes kunne fortelle at bjørnen ofte etterlater seg tydelige tegn etter aktivitet hvis den oppholder seg i et område over tid. Enn så lenge får en bare vente og se om det skjer ting som kan tyde på at det virkelig er bjørn i skogene ved Grønåsen. Siden det en god del sau på beite i disse traktene, følger bønderne nøye med etter uvanlig aktivitet på utmarkbeitene.