Landbruk Nord

Bli med på studietur BYGNINGER TIL GEIT

Fra mandag 28. februar til onsdag 2. mars kan du besøke 6 spennende geitbruk i Lødingen og Lofoten og bli med på fagmøte og sosialt samvær. Estimert pris 1500 kr. Påmelding innen 15. februar til Kompetansesenter geit tlf. 90 11 37 67 eller e-post: hanne.storteig@troms.vgs.no

Det er stort behov for modernisering og fornying av driftsbygninger for geit. På denne studieturen vil du få se gode løsninger i nybygg og tilbygg for geit, men også eksempler på velfungerende gamle bygninger som er moderisert til relativt lav pris. Du får se isolerte og uisolerte bygninger med kjeller eller talle, ulike foringssystemer og melkesystemer. Vi håper også på spennende diskusjoner om løsningene underveis. Innlagt kveldsmøte er planlagt med faglige bidrag fra TINE, FK, Innovasjon Norge og Landbruk Nord.

Det tas forbehold om finansiering og tilstrekkelig påmelding.

Les mer her; Geitnytt  nr 1-2011