Landbruk Nord

Bondens muligheter i fokus – Konferanse Arktisk landbruk 2009

«Din gård – mange muligheter» er tema på konferansen Arktisk Landbruk 2009 i Tromsø. Her samles folk fra forskning, forvaltning og næring, hvor årets program retter seg spesielt mot utøveren sjøl – nemlig bonden.

-Vi setter bonden og gården i fokus. Det gjelder både innen tradisjonelle og nye næringer, og et allsidig program med tre parallelle tema over to dager bør favne de fleste.

Hele programmet finner du her.

Påmelding innen 27/3-09 kan gjøres ved å fylle ut skjemaet du finner her.