Landbruk Nord

Bor du i Lyngen og kan stelle kyr?

Vi trenger en avløser i Lyngen.

Ku-bruk i Lyngen trenger avløser fra ca midten av januar 2013.

Det vil være behov for 100% stilling en tid framover.

Kan du være interessert i dette – ta kontakt med Anne-Kariin på Landbruk Nord for mer info.