Landbruk Nord

Brannvern på gårdsbruk – termografering.

Alle forsikringsselskap stiller krav om el-kontroll med varmesøkende kamera for middels store og store gårdsbruk.

Landbruk Nord ser på muligheten til å kunne organisere termografering på en måte som er kostnadseffektiv for våre medlemmer. 

Les mer om dette her: http://www.ht.no/nyheter/2016/04/12/N%C3%A5-skal-flere-i-landbruket-sjekkes-12591785.ece