Landbruk Nord

Bruk av ferie- fritidstilskuddet for 2016

Har du brukt opp ferie- fritidstilskuddet ditt for 2016? Hvis ikke så begynner det å haste litt med å få orden på det!

Frist for innlevering av timelister er 1. november og 1. desember 2016

For mer info: medl-info-oktober-2016