Landbruk Nord

Bruk frisk settepotet!

Potetsetting nærmer seg – dette bildet er tatt under Landbruk Nord sin våronn i 2007. Frisk settepotet er selvsagt for profesjonelle dyrkere. Men også kjøkkenhageeiere og hobbydyrkere bør være bevisst på hva slags settepotetmateriale som brukes. På matportalen finner du en oversikt over regelverk og tips ang. bruk av settepotet.

Her finner du også en liste over forhandlere som selger sertifisert vare.

Er du potetdyrker?

Landbruk Nord tilbyr spesialrådgiving for potetdyrkere gjennom rådgivingspakken «potetråd». Tilbudet inkluderer oppsett av gjødsling- og plantevernplan for potet, uttak av jordprøver, befaring med rådgiver i vekstsesongen, løpende informasjon via mail eller sms i vekstsesongen, tilbud om kurs og markdager mv. Er dette noe for deg, ta kontakt med rådgiver Kristin Sørensen, tlf. 92659472.

Plantevernleksikon

Vi minner om det nettbaserte plantevernleksikonet som Bioforsk har utviklet. Her finner du blant annet mye informasjon omkring skadedyr, sykdommer og ugras i potet.