Landbruk Nord

Bruk uten melkekvote kan nå kjøpe kvote.

I jordbruksoppgjøret ble det enighet om å innføre en ordning for nyetablering av melkeproduksjon. Ungdom, næringssvake og rovdyrutsatte områder vil bli prioritert. Ordninga gjelder nå også for konvensjonelle kvoter. Les mer på SLF sin heimeside [Trykk her]