Landbruk Nord

Bruker du avløseren som snekker eller annet vedlikeholdsarbeid? Les dette!

I 2008 kom det nye regler for bruk av avløser som snekker. Hvis avløseren eller gårdshjelpen skal brukes i større, organiserte  byggesammenhenger eller vedlikeholdsarbeid, må vedkommende ha ID-kort. Dette ID-kortet skal inneholde bilde og personalia på arbeidstakeren, samt opplysninger om arbeidsgiver. Vedkommende skal også ha lønn etter tariff fra bygg og anlegg. For helt normalt vedlikhold på gården (litt maling, oppsetting av gjerde, små vedlikeholdsoppgaver etc.) trenges det ikke dette ID-kortet eller ny tariff.

Skal du bruke snekker eller annen vedlikeholdsarbeider på gården (ombygginger, tilbygg, skifte tak, skifte kledning, ny innredning m.m.) , MÅ vedkommende arbeidstaker ha ID-kort! Landbruk Nord kan kontaktes for mer informasjon når det gjelder hvem som må ha kort og bestilling av kort m.m. Se for øvrig linken nedenfor.

http://www.arbeidstilsynet.no/c26976/faktaside/vis.html?tid=45426#Hvem_m__ha_ID-kort
_