Landbruk Nord

Arbeidskraft

Viktig å verne om hele avløserordningen

Vern om de kollektive avløserordningene må prioriteres. Det viktigste nå blir å verne om de gode kollektive avløserordningene, framfor å gi særregler til samdrifter, mener Harald Lie, styreleder i Norske Landbrukstenester (NLT).

LES MER »

Kan du tenke deg å jobbe som avløser?

Landbruk Nord vil veldig gjerne komme i kontakt med personer som kan tenke seg å jobbe som avløser(e) – i Balsfjord-området. Helge-avløsing og/eller lengre perioder med avløsing, både ku- og geit-fjøs.

LES MER »

Ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft fra EØS området, må arbeidstakeren selv sørge for å ha pass og de nødvendige papirene i orden, samt registrere seg hos Politiet eller på nettsiden til UDI. Øvrige borgere som

LES MER »